Σάββατο, 16 Ιουλίου 2016

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 29 / 2016 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΓΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗ Η ΜΕΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ


Ο  ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΔΕΧΕΤΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ   ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ
                                                  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
                                    A.Π: 29733/5-7-2016

        Στο πλαίσιο της εφαρμογής του άρθρου 13 του Ν. 4368/16 περί απαλλαγής ή μείωσης από δημοτικά τέλη και φόρους σε ειδικές κατηγορίες πολιτών προκειμένου να καθοριστούν τα σχετικά ποσοστά και η ανάλογη επίπτωση στον προϋπολογισμό του Δήμου καλούμε τους απόρους, τα άτομα με αναπηρία, τους πολύτεκνους, τους τρίτεκνους, τις μονογονεϊκές οικογένειες, τους μακροχρονίως ανέργους και τους δικαιούχους του πρώτου κεφαλαίου του Ν. 4320/2015 δηλαδή τους δικαιούχους δωρεάν ηλεκτρικού ρεύματος, επιδόματος ενοικίου και σίτισης κατοίκους της πόλης μας να προσέλθουν στο Δημαρχιακό Κατάστημα προκειμένου να υποβάλουν σχετική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση που αφορά τα μέλη της οικογενείας τους, το ετήσιο εισόδημα, τα τετραγωνικά μέτρα της κατοικίας τους και τον αριθμό παροχής της ΔΕΗ.

        Σας ενημερώνουμε ότι για την ένταξη στις κατηγορίες η επικαλούμενη ιδιότητα οριοθετείται αντίστοιχα από την ισχύουσα νομοθεσία. Συγκεκριμένα:
1.   Άποροι: βεβαίωση οικονομικής αδυναμίας από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου
2.   Άτομα με αναπηρία: ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 67% που αποδεικνύεται με πιστοποιητικό ΚΕΠΑ ή σχετικές βεβαιώσεις υγειονομικών επιτροπών
3.   Πολύτεκνοι: βεβαίωση πολυτεκνίας από ΑΣΠΕ
4.   Τρίτεκνοι: πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
5.   Μονογονεϊκές οικογένειες: πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η άσκηση της γονικής μέριμνας
6.   Μακροχρονίως άνεργοι: εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ άνω του ενός έτους
7.   Δικαιούχοι δωρεάν ηλεκτρικού ρεύματος, επιδόματος ενοικίου και σίτισης: να έχουν καταστεί δικαιούχοι για το τρέχον έτος

      Επίσης σας παραθέτουμε τις γενικές προϋποθέσεις που ισχύουν για τις μέχρι σήμερα κατηγορίες που δικαιούνταν σχετικής διευκόλυνσης:
1.   Το μέτρο της μείωσης ή απαλλαγής εφαρμόζεται για μία μόνο κατοικία, δηλαδή την κύρια κατοικία και μέχρι 120 τ.μ.
2.   Η ύπαρξη μιας και μόνο εξοχικής κατοικίας, τα οικόπεδα, τα αγροτεμάχια και οι βοηθητικοί χώροι οικιών (γκαράζ – αποθήκες) δεν επηρεάζουν την ένταξη. Η ύπαρξη περισσότερων περιουσιακών στοιχείων πλην των αναφερομένων αποτελεί λόγω απόρριψης της σχετικής αίτησης.
3.   Η ευνοϊκή ρύθμιση δεν εφαρμόζεται για καταστήματα.
4.   Απαραίτητη προϋπόθεση είναι  ο λογαριασμός ΔΕΗ ή εναλλακτικού παρόχου να εκδίδεται στο όνομα το δικαιούχου ή άλλου συγγενικού προσώπου μέχρι β΄ βαθμού, εφόσον τα στοιχεία του τελευταίου προκύπτουν αυστηρά και περιοριστικά από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
5.   Ο δικαιούχος είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει το Δήμο σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής των προσωπικών του στοιχείων και να προσκομίζει τα σχετικά δικαιολογητικά στην αρχή κάθε έτους επικαιροποιημένα.
6.   Σε περίπτωση φιλοξενίας σε συγγενικό πρόσωπο  μέχρι β΄ βαθμού συγγένειας, η αρμόδια υπηρεσία δύναται να ζητήσει εκκαθαριστικά σημειώματα όλων των διαμενόντων στην οικία, προκειμένου να αξιολογηθεί το αίτημα.

        Τονίζεται ιδιαιτέρως, ότι εφ΄ όσον εμπίπτετε σε μια από τις αναφερόμενες κατηγορίες που τυγχάνουν της νομοθετικής ρύθμισης, πληροίτε τις γενικές προϋποθέσεις εφαρμογής καλείστε να συμπληρώσετε αίτηση-υπεύθυνη δήλωση μέχρι 30.09.2016, την οποία δύναστε να βρείτε στο Δημοτικό Κατάστημα, στη σελίδα του Δήμου μας (www.ilion.gr) και στο ΚΕΠ του Δήμου μας και αφού τη συμπληρώσετε να την καταθέσετε στο πρωτόκολλο του Δήμου.
        Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου, στο Δημαρχιακό Μέγαρο και λοιπά δημοτικά καταστήματα, θα αποσταλεί στην ΑΣΠΕ,  το σύλλογο τριτέκνων και θα δημοσιευθεί σε τοπικό και ημερήσιο τύπο.
       


                                                          Ο Δήμαρχος

                                                       Νικόλαος Ζενέτος


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 28 / 2016 - ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟ ΣΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥΣ
Σας ενημερώνουμε για το  ΦΕΚ  2173/Β/13-7-2016  για την ελέυθερη  είσοδο σε  αρχαιολογικούς  χώρους :

Το  αρθρο 3 παρ. 2  εδ.  ιβ :


Άρθρο 3 Ελεύθερη είσοδος 1. Η είσοδος στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μνημεία και τα μουσεία είναι ελεύθερη, χωρίς την καταβολή αντιτίμου, την πρώτη Κυριακή κάθε μήνα από 1η Νοεμβρίου έως 31η Μαρτίου εκάστου έτους. Επίσης καθορίζονται ως ημέρες ελεύθερης εισόδου η Εθνική Εορτή της 28ης Οκτωβρίου, οι επετειακές και βάσει διεθνών συμβάσεων ημερομηνίες - η 18η Απριλίου (Διεθνής Ημέρα Μνημείων), η 18η Μαΐου (Διεθνής Ημέρα Μουσείων), το Διήμερο Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς (το τελευταίο σαββατοκύριακο Σεπτεμβρίου εκάστου έτους) και η 6η Μαρτίου (Ημέρα Μνήμης Μελίνας Μερκούρη). 2. Απαλλάσσονται από την καταβολή αντιτίμου εισόδου οι κάτωθι: α) οι νέοι ηλικίας έως 18 ετών, με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους για την επιβεβαίωση της ηλικίας, β) οι φοιτητές και οι σπουδαστές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των Στρατιωτικών Σχολών ή ισότιμων Σχολών των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και των Σχολών Ξεναγών, με την επίδειξη της φοιτητικήςσπουδαστικής τους ταυτότητας, γ) οι υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, με την επίδειξη της υπηρεσιακής τους ταυτότητας,
δ) οι κάτοχοι ειδικής κάρτας μέλους του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ICOM) και του Διεθνούς Συμβουλίου Μνημείων και Τοποθεσιών (ICOMOS), με την επίδειξη αυτής, ε) οι ξεναγοί, με την επίδειξη της επαγγελματικής τους ταυτότητας, στ) οι συνοδοί εκπαιδευτικοί στις εκπαιδευτικές επισκέψεις σχολείων και ιδρυμάτων της Α΄ βάθμιας, Β΄ βάθμιας, Γ΄ βάθμιας Εκπαίδευσης, των Στρατιωτικών Σχολών, ζ) τα μέλη Εταιρειών και Συλλόγων Φίλων Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων, με την επίδειξη της θεωρημένης κάρτας μέλους, η) οι αστυνομικοί του Τμήματος Αρχαιοκαπηλίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας, θ) οι επίσημοι φιλοξενούμενοι του Ελληνικού Δημοσίου, μετά από έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, ι) οι κάτοχοι Δελτίου ελεύθερης εισόδου, ια) τα άτομα με αναπηρία (67% και άνω) και ένας συνοδός αυτών, με την επίδειξη βεβαίωσης αναπηρίας του Υπουργείου Υγείας ή ιατρικής γνωμάτευσης δημόσιου φορέα όπου θα αναγράφεται με σαφήνεια η αναπηρία και το ποσοστό αυτής,

 ιβ) οι γονείς πολύτεκνων οικογενειών και τα παιδιά τους έως 23 ετών ή 25 ετών εάν σπουδάζουν ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και ανεξαρτήτως ηλικίας εάν έχουν αναπηρία, με την επίδειξη θεωρημένου πάσου πολυτέκνων της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ). Επίσης οι γονείς τρίτεκνων οικογενειών και τα παιδιά τους έως 23 ετών ή 24 ετών εάν σπουδάζουν και ανεξαρτήτως ηλικίας εάν έχουν αναπηρία, με την επίδειξη πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από τον Δήμο,
ιγ) οι μονογονεϊκές οικογένειες με ανήλικα τέκνα, με την επίδειξη πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο. Στην περίπτωση των διαζευγμένων, μόνον ο γονέας που έχει την επιμέλεια των τέκνων, ιδ) οι κάτοχοι ενεργού κάρτας ανεργίας, ιε) οι κάτοχοι κάρτας αλληλεγγύης, ιστ) οι δημοσιογράφοι, με την επίδειξη της δημοσιογραφικής τους ταυτότητας, ιζ) τα μέλη του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος και αντίστοιχων Επιμελητηρίων κρατών μελών της Ε.Ε., με την επίδειξη της κάρτας μέλους. 3. Δικαιούνται να αποκτήσουν Δελτίο ελεύθερης εισόδου τριετούς διάρκειας, με δικαίωμα ανανέωσης, οι κάτωθι: α) τα μέλη των Κεντρικών Συμβουλίων και των Τοπικών Συμβουλίων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, β) τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων και οι Διευθυντές των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. γ) οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί της Α΄ βάθμιας, Β΄ βάθμιας, Γ΄ βάθμιας εκπαίδευσης (εν ενεργεία και συνταξιούχοι). Στην περίπτωση των αναπληρωτών και των ωρομίσθιων καθηγητών, η έκδοση Δελτίου ελεύθερης εισόδου είναι δυνατή για το διάστημα που ασκούν το εκπαιδευτικό λειτούργημα,

Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2016

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 27 / 2016 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» 2016-2016»


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΣ ΑΙΤΟΥΣΕΣ /ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ
ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» 2016-2016»

1.       Να συμπληρώσει και να υποβάλει σε ηλεκτρονική μορφή στον  ιστότοπο της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr). την φόρμα «Αίτηση  Συμμετοχής», η οποία υπέχει θέσει Υπεύθυνης Δήλωσης. Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στο χρονικό διάστημα από 12.7.2016 έως  29.7.2016, στη Διεύθυνση. (www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr).
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των Αιτήσεων, ορίζεται η 29.7.2016 και ώρα 24:00.
Κάθε ωφελούμενος/νη μπορεί να υποβάλει μια και μοναδική αίτηση, βάσει ΑΦΜ και ΑΜΚΑ, που θα δηλώσει κατά την ηλεκτρονική υποβολή
2.       Να αποστείλει  τα δικαιολογητικά  συμμετοχής  μαζί  με την εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής, στην Ε.Ε.Τ.Α.Α, μόνο ταχυδρομικά ή με υπηρεσίες ταχυμεταφοράς (courier), στο  χρονικό διάστημα από  12.7.2016 έως  29/7/201 6.  
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ορίζεται η 29.7.2016 και ώρα 24:00, βάσει απόδειξης ταχυδρομείου ή εταιρείας ταχυμεταφοράς (courier).

Στην «Αίτηση Συμμετοχής – Δήλωσή» τους και ειδικότερα στο προαιρετικό σκέλος, οι μητέρες έχουν δικαίωμα δήλωσης κατά σειρά επιλογής τους έως και πέντε (5) προτιμήσεων Δομών για τις κατηγορίες Α. και Β. και έως δύο (2) για τις κατηγορίες Γ. και Δ.  Η διαδικασία αυτή δεν είναι δεσμευτική.

Β. Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου  (Εκκαθαριστικό Σημείωμα) Φορολογικού έτους 2015
Πρέπει να  υποβληθεί ή νέα  Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (Εκκαθαριστικό Σημείωμα) για το φορολογικό έτος 2015 (δηλαδή για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2015 έως 31/12/2015).
Προσοχή: εκκαθαριστικό σημείωμα οποιουδήποτε άλλου έτους δεν είναι αποδεκτό και συνιστά λόγο απόρριψης.

Γ. Χρονοδιάγραμμα πρόσκλησης
Υποβολή αιτήσεων    
12.7.2016 έως  29.7.2016
Προσωρινά αποτελέσματα
17.8.2016
Υποβολή ενστάσεων
19.8.2016 έως 22.8.2016
Οριστικά αποτελέσματα
24.8.2016
Εγγραφή στις δομές - υπογραφή σύμβασης   ωφελουμένων με  δομές
24.8.2016 έως 1.9.2016