ΜΕΙΩΣΕΙΣ - ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΔΗΜΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ


1. ΜΕΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
 ( ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ.145/7-5-09 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ )

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Τρίτεκνες  οικογένειες εφόσον και τα τρία  τέκνα είναι άγαμα και  κάτω των είκοσι τριών ( 23 ) ετών  με οικογενειακό εισόδημα και οι δυο σύζυγοι μικρότερο των 50.000 ευρώ.

Η  μείωση  των Τελών θα  γίνεται  με  την  προσκόμιση  στο  Τμήμα  Εσόδων των  παρακάτω δικαιολογητικών :

  1. Αίτηση  του  ενδιαφερόμενου
  2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης .
  3. Φωτοαντίγραφο  της φορολογικής δήλωσης του  τελευταίου Οικονομικού έτους στο  οποίο να φαίνεται το  οικογενειακό εισόδημα.
  4. Φωτοαντίγραφο  του  λογαριασμού  της  ΔΕΗ .
  5. Επικυρωμένο  φωτοαντίγραφο  της  Αστυνομικής Ταυτότητας .
  6. Υπεύθυνη  δήλωση  του  Ν.1599/86 ότι  κατοικεί στην  διεύθυνση  που αναφέρεται  στον  λογαριασμό  της  ΔΕΗ  και  επισης ότι  περιπτωση  αλλαγής  των προϋποθέσεων οφείλω  να  ενημερώσω την  υπηρεσία για  διακοπή  του ευεργετήματος.

2. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΦΕΙΑ ΤΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
( ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΑΡΙΘΜ.33/14-5-10 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ)

Μετά από ενέργειες και πρωτοβουλίες του Συλλόγου μας ο Δήμος Περιστερίου και συγκεκριμένα το Δ/Σ των Δημοτικών Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου πήρε απόφαση με αριθμό 55 , που συμπληρώνει την με αριθμό 127/12-12-06 απόφαση Δ/Σ και καθορίζει την μειωμένη οικονομική εισφορά ( τροφεία ) σε τρίτεκνες οικογένειες , ως εξής :

• Για τα δύο παιδιά το 50% των τροφείων της κατηγορίας , στην οποία υπάγονται βάσει του οικογενειακού εισοδήματος .

• Για το τρίτο παιδί πλήρη απαλλαγή από την καταβολή της οικονομικής εισφοράς ( τροφεία ).

Για περισσότερες διευκρινήσεις για το θέμα και την βεβαίωση τριτεκνίας που χρειάζεστε για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς στα γραφεία του Συλλόγου μας.

 3.ΜΕΙΩΣΗ  50% ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 147/2011.

ΘΕΜΑ : ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ.

 ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ,ΣΗΜΕΡΑ 10 ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 17:00 ΣΥΝΗΛΘΕ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ν.Π. ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤ.3642/06-20-2011 ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ,ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 95 ΤΟΥ Δ.Κ.Κ.,Ν. 3463/2006.
ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ
 ΜΕ ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΕΧΡΙ 30.000 ΕΥΡΩ ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 30.000, 20% ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ ΜΕΛΟΣ.

ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ 80 ( ύψος Θηβών 115 ) - ΤΗΛ.210-5755685 .

  
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ


1.   ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την αριθμ. 40/2011 πράξη του Δ/Σ του Δήμου Πετρούπολης αποφασίστηκε ,
• Η πλήρη απαλλαγή των Δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για την πρώτη και κύρια κατοικία των τρίτεκνων οικογενειών με ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα , πραγματικό ή τεκμαρτό , εκκαθαρισμένο κατά τον προηγούμενο του έτους ένταξης οικονομικό έτος , μικρότερο των 35.000 Ευρώ χωρίς τις εκάστοτε προβλεπόμενες μειώσεις εισοδήματος .
• Η μείωση κατά 50% των Δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού στους συμπολίτες μας , που αποδεδειγμένα έχουν υπαχθεί στο κοινωνικό τιμολόγιο της Δ.Ε.Η . Οι προαναφερόμενες απαλλαγές - μειώσεις θα ισχύσουν από 1/5/2011 μέχρι ανακλήσεως τους και εφόσον έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες διαδικασίες μέσω Δ.Ε.Η .
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά (πρωτότυπα ή νόμιμα επικυρωμένα αντίγραφα) είναι τα εξής :
1. Αίτηση του κατοίκου – δικαιούχου όπου θα αναφέρονται όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα έχει συνημμένα .
2. Έγγραφο – δικαιολογητικό ή βεβαίωση που θα αποδεικνύει την υπαγωγή του αιτούντα ή μέλος της οικογένειας του στην ωφελουμένη ομάδα (τρίτεκνων) .
3. Έγγραφο που θα αποδεικνύει ότι ο αιτών είναι μόνιμος κάτοικος του Δήμου μας .( π.χ Φορολογική Δήλωση )
4. Εάν πρόκειται για προστατευόμενο μέλος του αιτούντος, έγγραφο – βεβαίωση ή Φορολογική Δήλωση που να αποδεικνύει ότι αυτά συνοικούν μαζί του και τον βαρύνουν οικονομικά .
5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης .
6. Πρόσφατη απόδειξη της ΔΕΗ στο όνομα του αιτούντος ή μέλος της οικογενείας του.
7. Συμβόλαιο κυριότητας της κατοικίας στο όνομα του αιτούντος ή μέλος της οικογενείας του. Αν είναι μισθωμένη , θεωρημένο και σε ισχύ , από την αρμόδια Δ.Ο.Υ συμβόλαιο όνομα του αιτούντος ή μέλος της οικογενείας του.
8. Υπεύθυνη Δήλωση από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου , αν είναι μισθωμένη , στην οποία θα βεβαιώνετε ότι συμφωνεί με την μεταβολή των τ.μ. του ακινήτου του στην ΔΕΗ με ‘ πλασματικά ‘ τετραγωνικά προς όφελος του δικαιούχου μισθωτή . Επίσης θα δηλώνει ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση για επανακαθορισμό των σωστών τ.μ. στον Δήμο μας , σε περίπτωση αλλαγής ενοικιαστή . Εάν αυτό δεν γίνει , ο Δήμος θα καταλογίσει στον υπόχρεο το όφελος του της τελευταίας πενταετίας με τις νόμιμες προσαυξήσεις .
9. Στοιχεία συμβολαίου για τα πραγματικά τ.μ. της κατοικίας .
10. Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντος ότι η όποια αλλαγή προκύψει θα γνωστοποιηθεί στον Δήμο μας . Εάν αυτό δεν γίνει , ο Δήμος θα καταλογίσει στον υπόχρεο το όφελος του της τελευταίας πενταετίας με τις νόμιμες προσαυξήσεις .
11. Εκκαθαριστικό εφορίας .
12. Α.Φ.Μ και φωτοαντίγραφο ταυτότητας ,

Τα ποιο πάνω δικαιολογητικά θα κατατεθούν στο Συμβουλευτικό Σταθμό του Δήμου μας που βρίσκεται στην διεύθυνση Αγ. Δημητρίου & Αθ. Διάκου 88α , κατά τις εργάσιμες ημέρες ( Τρίτη - Πέμπτη – Παρασκευή ) και ώρες από 9:00 π.μ. – 13:00 μ.μ. Τηλ. Επικοινωνίας 210-5059604 .
                              ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ


1.  ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 22/2012

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012.


Σήμερα στις 8 Φεβρουαρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:30μ.μ. το διοικητικό Συμβούλιο του ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ. του Δήμου Ιλίου συνήλθε σε Έκτακτη Συνεδρίαση στα γραφεία του ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ. (Αγίου Φανουρίου 99), ύστερα από την υπ'αριθμό 170/6-2-2012.
Την έγκριση διδάκτρων για τα τμήματα που θα λειτουργήσουν για τους δημότες ή κατοίκους του Δήμου Ιλίου, στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος για την περίοδο 2011-2012. Για όλα τα επιμορφωτικά τμήματα για την περίοδο 2011-2012 ετήσια συνδρομή 20 ευρώ. Τα τμήματα είναι αγγειοπλαστική, αγιογραφία, κοπτική-ραπτική, χειροτεχνία, φωτογραφία, πληροφορική, διακόσμηση, κόσμημα, παραδοσιακοί χοροί, μοντέρνοι,χοροθέατρο,χορωδία ενηλίκων.
Από τη μηνιαία συνδρομη στα προγράμματα απαλλάσονται οι τρίτεκνες οικογένειες δημοτών ή κατοίκων,καταβάλλοντας μόνο ετήσια συνδρομή 20ευρώ  οι οποίοι πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό οικογενειακής καταστασης.
 Οι απαλλαγές δεν ισχύουν για τους μη δημότες-κατοίκους.


2. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 21/2012
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΩΔΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012.


Σήμερα στις 8 Φεβρουαρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:30μ.μ. το διοικητικό Συμβούλιο του ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ. του Δήμου Ιλίου συνήλθε σε Έκτακτη Συνεδρίαση στα γραφεία του ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ. (Αγίου Φανουρίου 99), ύστερα από την υπ'αριθμό 170/6-2-2012.
Για τον καθορισμό των διδάκτρων του ωδείου του διδακτικού έτους 2011-2012.
Της μηνιαίας συνδρομής στα προγράμματα απαλλάσονται οι τρίτεκνοι καταβάλλοντας μόνο ετήσια συνδρομή 20ευρώ.
Οι απαλλαγές δεν ισχύουν για τους μη δημότες-κατοίκους.

ΔΗΜΟΣ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
1.  ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 369/2012

Απόσπασμα από το πρακτικό της 22ης   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα: Καθορισμός  τελών φωτισμού και καθαριότητας για άτομα με αναπηρία , πολύτεκνους και απόρους για το έτος 2013.


Στους Αγίους Αναργύρους, σήμερα  την 08η του μηνός Νοεμβρίου  του έτους 2012, ημέρα  Πέμπτη και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ συνήλθε σε  δημόσια τακτική  συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 43977/02-11-2012  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του  Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Παρόντος του Δημάρχου κ. Νικολάου Σαράντη και παρούσας της μονίμου υπαλλήλου του Δήμου Ελένης Καλτσά, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο  πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παραβρέθηκαν παρόντα  είκοσι οκτώ   (28) μέλη και απόντα πέντε (5):

H Οικονομική Επιτροπή με την αρ. 205/2012 απόφασή της, εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τον καθορισμό των Δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού για ΑμεΑ, πολύτεκνους και απόρους για το έτος 2013, ορίζοντας τις κατηγορίες & τις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων, όπως αυτές καθορίσθηκαν για το έτος  2012, ως εξής:

Αποφάσισε με την απόλυτη  Πλειοψηφία  Των μελών του:

Εγκρίνει  τον καθορισμό των Δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού για ΑμεΑ, πολύτεκνους και απόρους για το έτος 2013, ορίζοντας τις κατηγορίες & τις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων, όπως αυτές καθορίσθηκαν για το έτος  2012, ως εξής:

Αα)      Για τα ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67 % και οικογενειακό εισόδημα            μέχρι 14.400 €,  Πλήρης Απαλλαγή
Αβ)      Για τα ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67 % και οικογενειακό εισόδημα            από 14.400 € έως 20.000 €, μείωση κατά 50%
Αγ)      Για τις οικογένειες που  δυο μέλη τους είναι  ΑμεΑ, Πλήρης Απαλλαγή
-----------
Βα)     Για τους πολύτεκνους με τέσσερα παιδιά και άνω, εκ των οποίων τα δύο να είναι         ανήλικα και οικογενειακό εισόδημα μέχρι 20.000 €, Πλήρης Απαλλαγή

Ββ)  Για τρίτεκνους με τα δύο παιδιά ανήλικα και οικογενειακό εισόδημα έως  20.000 €  μείωση κατά 50% 

Βγ)      Για τους άγαμους γονείς με προστατευόμενα παιδιά με εισόδημα έως
            14.400 € Πλήρης Απαλλαγή.
-----------
Γα)      Για  απόρους οι οποίοι έχουν απόφαση οικονομικής αδυναμίας από την Δ/νση            Κοινωνικής Πρόνοιας, Πλήρης Απαλλαγή
Γβ)      Για άτομα με  ατομικό εισόδημα μέχρι 3.000 € & οικογενειακό μέχρι 6.000 €,   Πλήρης Απαλλαγή


            Οι οικογένειες που ανήκουν  σε μία από τις παραπάνω κατηγορίες πρέπει να προσκομίσουν στο Δήμο έως  28-2-2013 τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1.         Αίτηση (οι αιτήσεις υποβάλλονται το πρώτο δίμηνο κάθε έτους και θα    αφορούν το τρέχον έτος)
2.         Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
3.         Αντίγραφο Λογαριασμού ΔΕΗ
4.         Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
5.         Αντίγραφο Εκκαθαριστικού σημειώματος της αρμόδιας ΔΟΥ, του τελευταίου ο.ε
6α.       Για τα ΑμεΑ, απαιτείται Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας             Υγειονομικής Επιτροπής, από την οποία προκύπτει για τον φέροντα ποσοστό         αναπηρίας άνω του 67 %
6β.       Για τα ΑμεΑ απαιτείται πιστοποιητικό εγγραφής μέλους σε πρωτοβάθμιο         όργανο μέλους της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία.
7.         Για τους πολύτεκνους απαιτείται βεβαίωση από την Α.Σ.Π.Ε, που προκύπτει η             ιδιότητα του πολύτεκνου
8.         Για τους απόρους, απαιτείται απόφαση οικονομικής αδυναμίας από την            Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας.

Η  παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό     369/2012.